CHAT MED OSS
Kundeservice

  Klikk her for å se Regovs Trygg E-Handel sertifikat 

  Om Trygg e-Handel

  Bakgrunnen for Trygg e-Handel

  Virke Digital handel tidligere Virke e-Handel/Distansehandel Norge har i alle år hatt strenge krav til medlemmenes ansvar overfor sine kunder og til innholdet i og oppfyllelsen av sine kjøpsbetingelser. Med Trygg e-Handel ønsker vi å utvikle trygge rammer for den raskt stigende omsetningen på nettet. Trygg e-Handel skal sørge for fastlagte klare, enkle og mer enhetlige rammer for forbrukernes forventninger og netthandlenes forpliktelser ved handel på nettet. Trygg e-Handel har utviklet et sett med 12 krav som bygger på norsk lovverk for e-handel og erfaringer fra tilsvarende internasjonale godkjenningsordninger.

  Hva er Trygg e-Handel

  Trygg e-Handel er en godkjenningsordning for nettbutikker. Nettbutikkene skal fylle de 12 kravene i ordningen og etterleve dem løpende. Et sekretariat følger dette og kan inndra godkjenningen for dem som ikke følger opp. Hver eneste dag sjekkes kredittverdigheten til de godkjente bedriftene, og det foretas anonyme prøvekjøp for å sikre forbrukernes rettigheter overholdes. Trygg e-Handel har også et system for å håndtere kundeklager. Alle som er godkjente som Trygg e-Handel nettbutikker skal ha Trygg e-Handel logoen synlig på sin hjemmeside. Ved å peke på den skal netthandelens status i Trygg e-Handel  komme opp – slik at forbrukerne vet at de handler med en seriøst og godkjent netthandel.

  Hva er Trygg e-Handels rolle

  Trygg e-Handel skal skape trygghet for de som handler på nettet, enten de er selger eller kjøper, og være et redskap til å fremme en oversiktlig, seriøs og trygg handel på nettet i tråd med de krav som stilles fra alle parter i en raskt økende handelsform.

  Se Trygg E-Handel sertifikat